Klimatilpasning og Byudvikling omkring Stenløse Å

Projektet startede, som et Skybrudsprojekt for at beskytte Stenløse by mod oversvømmelser. I starten troede man, at oversvømmelserne skyldes vand fra Stenløse Å, som kom ind i Stenløse nordfra, hvilket viste sig ikke at være korrekt. Sideløbende er der kommet flere miljøkrav, hvilket har betydet, at Novafos skal håndtere regnvand i Stenløse bedre.

Projektet er derfor ændret til et almindeligt regnvandskloakprojekt for at skabe bedre vandmiljø, imens er skybrudshåndtering droppet.


Oversvømmelser i Stenløse ved skybrud skyldes
det regnvand, som falder i Stenløse. Stenløse Å
har faktisk en kapacitet svarende til en ”20 års
hændelse”, dvs. der er 5% chance om året for, at
Stenløse Å løber over, hvorimod målsætningen
for regnvandskloakkerne – efter de er opgraderet
og renoveret – er, at de skal overholde en ”5 års
hændelse”, dvs. en 20% risiko for (eller 4 gang
flere end nu), at de løber over en gang om året. Det
svarer til, at Stenløse å nu kan håndtere, at der på
5 minutter falder 105 m3 vand pr. ha, hvor Novafos’
kloakker efter renovering og opgradering kun kan
håndtere, at der falder 78 m³ vand pr. ha.
I 2013 skulle der være nedsat en følgegruppe og en
politisk styregruppe, der skulle tilsikre at projektet
blev udviklet med fokus på Egedal Kommunes
ønsker. Desværre blev styregruppen aldrig aktiv,
og følgegruppen blev først nedsat i 2020. Da
Novafos således ikke har fået sparring fra hverken
følgegruppe eller styregruppe i de første 7 år, så
har Novafos være tvunget til at arbejde ud fra
almindelige krav til kloakering, hvilket har medført,
at Novafos har fået lavet 4 løsningsforslag, som
løser de problematikker, der er med Novafos’
regnvandskloakker i Stenløse.
Siden følgegruppen endelig blev etableret i 2020
har følgegruppen arbejdet hårdt på, at der tænkes
andre dagsordener, end Novafos ind, når et så stort
anlægsprojekt gennemføres i Stenløse. De primære
dagsordener er:
• Skybrud – det var det oprindelige formål med
projektet, og et så stort anlægsprojekt bør omfatte
en kommende skybrudsløsning – dette er ikke
medtaget på nuværende tidspunkt. Vi ønsker en
plan for skybrudshåndtering i Stenløse.
• Adgang til vand i byen – vand i byer er en
eftertragtet ressource. Åbne åer igennem byer bør
miljøbeskyttes og byen udvikles med adgang til
vand.
• Naturbeskyttelse – vi anerkender princippet om at
der kan laves erstatningsnatur, men det må aldrig
blive sådan, at hvis naturen er ”lidt besværlig
– så flytter vi den bare”. Der skal meget gode
argumenter til for ”bare” at nedlægge en å, og
flytte den et nyt sted hen.
• Ekspropriation bør begrænses – vi anerkender,
at ekspropriation er et nødvendigt værktøj for
udvikling, men det bør altid begrænses mest
muligt, når der er alternativer hvor ekspropriation
ikke er nødvendigt.