Stenløse Å i Stenløse By

Stenløse Å har til tider problemer med at håndtere det stigende antal skybrud og den mængde vand som der af følger. På den baggrund er forsyningsselskabet fremkommet med et projekt som de mener kan løse fremtidens udfordringer ved såkaldte 10 års hændelser.
Det vil, hvis projektet realiseres, få konsekvenser for beboerne langs Stenløse Å og for vores grundejerforening i anlægsperioden som er berammet til to år.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man sætter sig ind i projektet – især de husstande som grænser op af Stenløse Å bør læse VVM undersøgelsen, hvor s. 49-51 samt bilag 3 kan have interesse.
Der er rigtig meget information at finde på Egedal kommunes hjemmeside.
Nedenfor er der nogle links som peger direkte på nogle af de vigtigste sider:

Projekt side (Egedal kommune)

Miljøkonsekvensrapport, VVM (Egedal kommune)

Projekt side (Novafos)

Info Video om projektet (Novafos)