Referat af Generalforsamling 23.Mar.2021

Indkomne forslag
A) Bestyrelsen foreslår, at foreningens fysiske kassebeholdning nedlægges og i stedet gøres digital i form af et debitkort tilknyttet en særskilt konto med en saldo på maksimalt 500 kr. (dvs. adskilt fra foreningens øvrige midler). Der henvises til ved-tægternes § 11, stk. c.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen blev bemyndiget til at oprette en digital kassebeholdning.

Dovnload referat